Dit project is voor onze een mooie referentie”, zegt Rik Van Noppen, die projectleider was voor Building & Partners. “Het is uiteindelijk een aantrekkelijke realisatie geworden, waarbij we erin geslaagd zijn om de visie van de architect te vertalen in een rendementsvolle en praktische uitvoering.”

Ontzorgen door moeilijkheden een plaats te geven

“Voor dit project werd er gekozen voor een heel specifieke look door een faience-steen te plaatsen aan de buitenkant van het gebouw. Dat is iets wat je typisch ook wel eens binnen als badkamertegel ziet en gekenmerkt wordt door héél fijne voegjes. Dat was ook de visie van de architect voor de buitenkant”, vertelt Rik. “Jammer genoeg kwamen we tijdens de uitvoering van de werken tot de vaststelling dat het realiseren van die smalle voegen onmogelijk was. We hebben dan wel op vraag van de bouwpartners een aantal ‘mock-ups’ gemaakt, waarbij we telkens met andere technieken probeerden de voegen smaller te krijgen, maar dat bleek met dit type steen/tegel niet haalbaar. We hebben wél een alternatief vooorgesteld, waarbij met hetzelfde materiaal een zo esthetisch mogelijk resultaat behaald werd mét relatief smalle voegen, tot ieders tevredenheid.”

Planning op de eerste plaats

“Door de onvoorziene designuitdagingen, werd de planning danig in de war gestuurd en moesten we op zoek te gaan naar andere partijen om dit werk samen uit te voeren. Hier werd de klant echter niet in betrokken”, zegt Nina Claes, algemeen directeur. “Samen met andere partijen slaagden we er in de weerslag op de planning tot een minimum te beperken! Goed teamwerk met betrouwbare partners lagen hier aan de grondslag van het succes.”

De visie van de architect op een praktische manier aangepakt

Ze vervolgt: “We streven ernaar om de visie van de architect waarmee we samenwerken steeds voor 100% tot zijn recht te laten komen. Toch doen we proactief voorstellen met varianten om hetzelfde resultaat te bereiken met meer rendement als gevolg.”

Projectleider Rik treedt haar bij: “Onze rol als adviseur was inderdaad heel erg belangrijk voor de realisatie van het Lumase-project. De specifieke uitvoeringswijze en de artistieke visie met een indrukwekkend lijnenspel van de architecten werd erg praktisch benaderd, omdat er weinig tot geen ruimte was voor de in de bouw gebruikelijke toleranties. Die manier van werken zorgt ervoor dat we de visie van de architect volledig kunnen waarmaken, zonder in te boeten aan rendement. Het resultaat is één van de meest precieze bouwwerken die we als aannemers hebben neergezet. Dat we dat kunnen als referentie kunnen voorleggen, daar zijn we uiteraard fier op!”

Zoek je een betrouwbare bouwpartner die elke deadline haalt? Wil je samen met ons deel uitmaken van een bouwteam dat rendement vooropstelt? Dan ben je bij Building & Partners aan het juiste adres!

Ontdek meer van dit project hier.